Name

Zenoviya Krynytska

Birth date
01-11-1868
Married Volodymyr Vakhnyanin
Children Mykola Vakhnyanin
Pavlo Vakhnyanin
Grygoriy Vakhnyanin
Ioanna Vakhnyanin
Iryna Vakhnyanin
Parents
Ioann Krynytskyi
Natalia Lavretska
Info


View in ancestry