Name

Pavlo Vakhnyanin

Birth date
11-01-1897
Married
Children -
Parents
Volodymyr Vakhnyanin
Zenoviya Krynytska
Info


View in ancestry