Name

Julian Yasenytskyy

Birth date
0-0-1902
Death date
18-02-1962
Married Olga
Children Tatyana Yasenytskaya
Galina Yasenytskaya
Parents
Teofilа Sembratovych
Petro Yasenytskyy
Info - † Mukachevo
View in ancestry