Name

Maria Yasenytskaya

Birth date
0-0-1896
Death date
0-0-1977
Married Batytskyy
Children Eugene Batytskyy
Tatyana Batytskaya
Olga Batytskaya
Parents
Teofilа Sembratovych
Petro Yasenytskyy
Info - † Radom
View in ancestry