Name

Olga Vakhnyanin

Birth date
0-0-1940
Married Alexander Reshetnikov
Children Olga Reshetnikova
Lubov Reshetnikova
Ivan Reshetnikov
Parents
Pavlo Vakhnyanin
Valentyna Pavlovska
Info
View in ancestry