Name

Igor Bilas

Birth date
09-09-1971
Married Iryna Opalynska (Myshkovska)
Children Olga Bilas
Vsevolod Myshkovskyy
Parents
-
Info b. Lviv
son of Vladimir Bilas and Nadija Chorna
View in ancestry