Name

Sofia Krushinskaya

Birth date
02-03-1939
Death date
29-04-2012
Married Vasyl Tabaka
Children Volodymyr Krushinsky
Alexandr Krushinsky
Parents
Olga Svarychevchkaya
Ivan Krushinsky
Info b. 02.03.1939 (Galych) - † 29.04.2012 (Lviv)
View in ancestry