Name

Vyacheslav Hrynatskyy

Birth date
0-0-1841
Married Maria Sembratovych
Children Yevgeniya Hrynatska
Maria Hrynatska
Volodymyr Khoinatsky
Parents
-
Info Ordained 1872. Pastor Harasymova
View in ancestry