Name

Sofia Izhykovskaya

Birth date
28-12-1915
Married Olshevskij
Children Leh Olshevskij
Parents
Karol-Francishek Izhykovskyy
Maria-Antonina Hnoynskaya
Info Krakow, economist
View in ancestry