Name

Zbigniew Izhykovskyy

Birth date
0-0-1916
Death date
04-02-2002
Married
Children -
Parents
Alfred-Maria Izhykovskyy
Helena Matsehovskaya
Info Born. Striy
25.05.1995 hospitalizowanych bez jego zgody do środka umysłowego na wniosek jego syn
† Francja: Troje dzieci
http://echr.ketse.com/doc/40106.98-fr-20020425/view/
View in ancestry