Name

Marian Izhykovskyy

Birth date
0-0-1907
Married Karolina Kohanchyk
Children -
Parents
Alfred-Maria Izhykovskyy
Helena Matsehovskaya
Info † Borshchiv
View in ancestry