Name

Yanina Izhykovskaya

Birth date
0-0-1905
Married Zdebskyy
Children -
Parents
Alfred-Maria Izhykovskyy
Helena Matsehovskaya
Info † Podvolochisk
View in ancestry