Name

Stephania Menzinska

Birth date
0-0-1863
Married Mychailo Verbitsky
Children -
Parents
Antonina Krynitska
Yosyp Menzinskyy
Info
View in ancestry