Name

Mykhaylyna Menzinska

Birth date
0-0-1868
Married Teofil Homynskyy
Children -
Parents
Antonina Krynitska
Yosyp Menzinskyy
Info
View in ancestry