Name

Volodymyr Kopystiansky

Birth date
0-12-1853
Death date
07-07-1901
Married Mykhaylyna Kustritska
Children Evseviy Kopystiansky
Adrian Kopystiansky
Zachary Kopystiansky
Parents
Honorata Polyanska
Grygoriy Kopistyansky
Info
View in ancestry