Name

Igor Zhokh

Birth date
31-08-1974
Married Olga Biloruska
Children Volodymyr Zhokh
Khrystyna Zhokh
Parents
-
Info Born in Lviv
View in ancestry