Name

Snizhanna Vataga

Birth date
05-12-1978
Married Alexandr Krushinsky
Children Alevtyna Krushinska
Vsevolod Krushinsky

Parents
-
Info Born in Zhytomyr
View in ancestry