Name

Nadija Shkolnyk

Birth date
30-01-1937
Married Alexandr Yasenytskyy
Children Alexandr Yasenytskyy
Olga Yasenytskaya
Parents
-
Info
View in ancestry