Name

Yelizaveta Nezdropa

Birth date
08-03-1948
Married Jurij Mochernyuk
Children Anna Mochernyuk
Olena Mochernyuk
Parents
Ioanna Sembratovych
Volodymyr Nezdropa
Info b. 08.03.1948 (Lviv)
Yelizaveta Nezdropa
Yelizaveta Nezdropa (Mochernuk)

Volodymyr Nezdropa with his daughter
Volodymyr Nezdropa with his daughter Elizabeth

Yelizaveta Nezdropa and Jurij Mochernyuk
Yelizaveta Nezdropa and Jurij Mochernyuk

View in ancestry