Name

Natalia Sembratovych

Birth date
15-11-1908
Death date
19-08-1987
Married
Children -
Parents
Eugene Sembratovych
Olga Zharska
Info born c. Yablonytsya Rus'ka, Poland - † m. Zalischyky, Ternopil region.
Nun, Sister Nestor (monastery Krystynopil, Zalishchyky)
Natalija Sembratovych


Natalija Sembratovych


Natalija Sembratovych


Natalija Sembratovych


View in ancestry