Name

Marta Kolyshets'ka

Birth date
23-05-1976
Married Volodymyr Dudyak
Children Ostap Dudyak
Parents
Maria Zhuravetska
Ostap Kolyshetsky
Info
View in ancestry