Name

Ioanna-Zenoviya Fedonovich

Birth date
12-11-1904
Married
Children -
Parents
Maria-Victoria Sozanska
Lev Fedonovych
Info Born Hordyna Shlyakhotska
View in ancestry