Name

Lyubyna Polyanska

Birth date
10-01-1858
Married
Children -
Parents
Hilariy Polyansky
Alexandra Venhrynovych
Info Born in the village of Snitnitsa.
View in ancestry