Name

Igor Trokhanovsky

Birth date
0-0-1911
Married
Children -
Parents
Constance Durkot
Metodiy Trokhanovsky
Info Prisoner of Auschwitz.
Died in Tarnow (Poland)From left to right: Igor Trokhanovsky, Irena Trokhanovskaya, Khilyak ..., Lomnitskaya ..., Durkot Stefanid, Anatoly Durkot, Trokhanovsky Yadviga, Trochanovsky Stephanie, Trokhanovsky Alexander.
View in ancestry