Name

Lidija Zhuravetskaya

Birth date
20-12-1945
Married Yevgeniy - Volodymyr Petretskyj
Children -
Parents
Maria Svarychevchkaya
Volodymyr Zhuravetskyy
Info
View in ancestry