Name

Teklya Sembratovych

Birth date
27-09-1856
Married Vasily Nebylovych
Children Yaroslav Nebylovych
Helena Nebylovych
Olga Nebylovych
Yevgeniya Nebylovych
Volodymyr Nebylovets
Parents
Mykhailo Sembratovych
Maria Lavretzkа
Info
View in ancestry